Protein4u.hu webshop  Adatvédelmi Nyilatkozata:                             

            Adataidat, úgy tároljuk, hogy:

  1. biztonságban legyenek
  2. 3-ik fél részére reklám stb. nem adjuk ki,(kivéve törvényi előírások)
  3. bármikor  számodra infót adunk adataidról, kérheted a megadott adataidnak helyesbítését és törlését. Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. A tiltakozást az Intact Body Kft. 8 munkanapon belül kivizsgálja.

 Részletesebb tájékoztató:

A www.protein4u.hu webshop üzemeltető INTACT BODY Kft. (továbbiakban Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényekkel és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban adatkezelési nyilatkozatát az alábbiak szerint foglalja össze:

Adatkezelőre vonatkozó adatok:

Cégnév: INTACT BODY Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Kér utca 13 sz.

Ügyvezető: Görbéné Lőrincz Jolán

Adószám: 24935559-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-026035

Statisztikai számjel: 24935559-4791-113-09

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH:75795/2014

E-mail címe: info@protein4u.hu

A rögzítésre kerülő adatok a webhely szolgáltató szerverén történik.

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: 2016 GEDEON Bt.

E-mail címe: info@gedeon.hu

Személyes adatok köre: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatok, név, email cím, telefonszám a felhasználók számlázási címe, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul. A felhasználók a hozzájárulást a regisztrációval vagy a hírlevélre való feliratkozással adják meg. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Adatbiztonság

 

Az Intact Body Kft. a protein4u.hu webshop üzemeltetője és a 2016 GEDEON Bt. mint tárhelyszolgáltató a Te személyes adataid kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezései intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

           

Az adatkezelés célja: megrendelések visszaigazolása, teljesítése, számlázás, elektronikus hírlevél megküldése, piaci elemzés, reklamációk intézése.

A webshop használata során a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Az adatok megismerésére kizárólag a webshop munkatársai, a megrendelés kiszállításához szükséges futár (a futár az alábbi adatok megismerésére jogosult: szállítási cím, megrendelő neve) és az Adatkezelőt terhelő számviteli kötelezettség teljesítése érdekében a könyvelést végző személy (vásárlói adatok) jogosult.
Véleményem-blog oldalakon a hozzászólás írása a regisztráció nélkül lehetséges.
Hozzászólás írása regisztráció nélkül a felhasználóállttal megadott név és e-mail cím után lehetséges. A megadott személyes adatok semmilyen célra nem kerülnek felhasználásra. A hozzászólások között a felhasználó által megadott név jelenik meg, e-mail cím nem látható.


Amennyiben a hozzászóló hozzászólásában személyes adatot jelenít meg, tudomásul veszi, hogy az adat a blog olvasói számára hozzáférhető. A hozzászóló csak olyan adatot jogosult ily módon nyilvánosságra hozni, amelyek esetében erre jogosult.

            Más esetben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok átadása kizárólag jogszabályban             előírt kötelezettség teljesítése esetén történhet meg. (Pl. Adóhatósági vagy bűnüldöző szervek            megkeresésére.)

Az Adatkezelő a felhasználó adatait 3.-ik fél részére NEM (marketingcélokra történő átadás) adja át.A1998. évi VI. törvény alapján nem kérünk és nem dolgozunk fel különleges személyes adatot, így faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.

            A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki, és nem             kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, illetőleg információval. Amennyiben a             különböző forrásokból származó adatok összekapcsolására sor kerülne, ezt csak kizárólag             megfelelő tájékoztatás és előzetes hozzájárulás esetén tesszük meg, illetve amennyiben azt             törvény megengedi.

Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozástól vagy E-mailben történő megkereséstől számított 6 hónap múlva töröljük. A hírlevél küldését a leiratkozást kérő E-mail elküldésével egy időben megszüntetjük.

            A webshop böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok             formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal             URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A             rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie).          A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején      élnek.

            A webshop rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni             szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

            A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt             módon és ideig történik.

            Adataidnak törlését a rendszerből, azok módosítását bármikor írásban kérheted.

            HírlevélRegisztrációt követően, automatikusan felkerül a regisztráló a levelezőlistára, amiről   bármikor töröltetheted magad a leiratkozas@protein4u.hu E-mail címen.

Tájékoztatást kérhetsz: személyes adataid kezeléséről, feldolgozásáról, adataid forrásáról, adatkezelés céljáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. A tájékoztatást kérésedtől számított legkésőbb 30 napon belül írásban megküldjük. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben folyóévben először veszed igénybe, minden további tájékoztatás 3000Ft+ÁFA költségtérítés előzetes megfizetése után. A tájékoztatást az Adatkezelő csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg.

Egyéb fontos információ:

A protein4u.hu webshop kötelezi magát, hogy gondoskodik adataid biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

            Felhívjuk a figyelmed arra, hogy weboldalainkról más cégek és egyéb szervezetek             weboldalára is eljuthatsz. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződj meg             az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. 

Újdonságok - Akciók? 

Hírlevél feliratkozás

Hozzájárulok, hogy akciókról újdonságokról e-mail üzenetet kapjak. NAIH:75795/2014.